English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Informacija pradedantiems verslą

Informacija asmenims, pradedantiems verslą

Ekonominių operacijų vykdytojo kodas (EORI kodas)

Asmeniui, ketinančiam vykdyti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų (atlikti muitinės formalumus ar kitą veiklą), turi būti suteiktas ekonominių operacijų vykdytojo kodas (EORI kodas). Tam, kad Lietuvos Respublikoje įsisteigusiam asmeniui, ketinančiam pradėti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų, būtų suteiktas EORI kodas, jis turi užsiregistruoti Muitinės prievolininkų registre. Muitinės prievolininkų registre registruotis galima iš anksto (šiuo atveju prašymas paduodamas teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso asmuo) arba prieš pateikiant muitinės įstaigai bendrąją ar muitinės deklaraciją (šiuo atveju prašymas įregistruoti paduodamas tam muitinės postui, kuriam ketinama pateikti bendrąją ar muitinės deklaraciją). Prašyme turi būti nurodyti asmenį identifikuojantys ir jo veiklos pobūdį apibrėžiantys duomenys.

Asmeniui suteiktas kodas Muitinės prievolininkų registre (EORI kodas) pripažįstamas visų valstybių narių muitinės įstaigose tvarkant muitinės formalumus ir vykdant kitą veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Išankstinės elektroninės informacijos teikimas, prekių deklaravimas automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis

Asmenims, ketinantiems pradėti veiklą, susijusią su prekių deklaravimu ir kitų muitinės formalumų atlikimu, reikia įgyti teisę teikti muitinei elektroninius duomenis. Teikti duomenis į muitinės informacinę sistemą ir gauti iš jos pranešimus asmuo įgis pasirašęs su Muitinės departamentu ar jo įgaliota muitinės įstaiga elektroninių duomenų mainų sutartį.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Leidimai

Ekonominio poveikio turinčias muitinės procedūras (muitinis sandėliavimas, laikinasis įvežimas perdirbti, muitinės prižiūrimas perdirbimas, laikinasis įvežimas, laikinasis išvežimas perdirbti) leidžiama taikyti tik gavus muitinės leidimą, kuris duodamas išnagrinėjus jų taikymo ekonomines sąlygas.

Muitinės leidimas taip pat reikalingas steigiant muitinės prižiūrimų prekių saugojimo vietas (importo ir eksporto terminalus, muitinės sandėlius), prekių išleidimo į laisvąją apyvartą taikant sumažintą arba nulinę importo muito normą dėl prekių paskirties muitinės procedūros atlikimui, teisei taikyti supaprastintas muitinės procedūras, naudoti bendrąją garantiją ir kai kuriuos kitus supaprastinimus ir formalumus.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Importo/eksporto muitai ir kiti muitinės administruojami mokesčiai

Muitinė administruoja muitus už importuojamas/eksportuojamas prekes, akcizus ir pridėtinės vertės mokestį (PVM) už importuojamas prekes. Skirtingoms prekėms taikomi skirtingi muitų ir akcizų dydžiai, o muitų dydis taip pat priklauso nuo šalies, iš kurios tos prekės yra kilusios.

Taigi, asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir importuoti ar eksportuoti prekes, tikslinga pirmiausia susipažinti su Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) naršyklės galimybėmis atlikti paiešką ir elektroniniu būdu gauti kasdien atsinaujinančią informaciją apie užsienio prekybos tarifinio ir netarifinio reguliavimo priemones (muitus ir mokesčius, tarifines ir netarifines kvotas, kai kuriuos draudimus ir apribojimus) bei elektroninėje erdvėje sumodeliuoti konkrečios prekės importo arba eksporto situaciją, automatiškai gaunant informaciją apie mokėtinus muitus ir mokesčius bei šiai prekei taikomas netarifinio reguliavimo priemones.

Smulkesnė informacija apie tai, kaip naudotis LITAR duomenų baze, yra pateikta "Pagalbos" lange.

Apskaičiuotų muitų ir kitų muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimas

Muitinės deklaracijose apskaičiuotų muitų ir mokesčių sumokėjimo terminai priklauso nuo to, ar asmuo turi teisę į atidėjimą.

Teisės į mokėjimo atidėjimą neturintys asmenys muitinės deklaracijoje apskaičiuotus muitus ir mokesčius turi sumokėti muitino įforminimo metu grynaisiais pinigais arba iš anksto mokėjimo pavedimu.

Teisė į mokėjimo atidėjimą suteikiama mokesčių mokėtojams, pateikusiems muitinei garantiją, užtikrinančią mokėtinų muitų ir mokesčių sumokėjimą (banko įstaigos arba draudimo įmonės garantijos dokumentą). Teisę į mokėjimo atidėjimą turintys asmenys visus muitinės deklaracijose apskaičiuotus ir mokėtinus muitus ir mokesčius už visas per kalendorinį mėnesį išleistas prekes turi sumokėti iki kito mėnesio 16 dienos mokėjimo pavedimu. Tačiau ir šie asmenys muitus ir mokesčius gali sumokėti muitino įforminimo metu grynaisiais pinigais arba iš anksto mokėjimo pavedimu.

Muitai ir mokesčiai mokėjimo pavedimu mokami į vieną iš Muitinės departamento sąskaitų.

Kad asmeniui būtų lengviau kontroliuoti savo mokestinių prievolių vykdymą, muitinė kiekvieną mėnesį siunčia jam pranešimą apie mokestinių prievolių muitinei būklę. 

Kita informacija

Nemokamas pasitikėjimo telefonas 8 800 555 44

Informacija teikiama:

●  darbo valandomis nemokamu telefonu 8 800 900 80

●  el. paštu  info@lrmuitine.lt 

Informacija atnaujinta 2015-09-09