English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Veiklos sritys

Lietuvos Respublikos muitinės misija – saugoti Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant palankias sąlygas teisėtam verslui.

Lietuvos Respublikos muitinės strateginis tikslas – siekti patikimos Lietuvos Respublikos ir ES visuomenės, rinkos, aplinkos ir finansinių interesų apsaugos tarptautinės prekybos srityje, įgyvendinti ES muitų ir bendrąją prekybos ir kitas su prekyba susijusias bendrąsias Bendrijos politikas.

Lietuvos Respublikos muitinė, vykdydama Bendrijos tarptautinės prekybos priežiūrą, prisideda prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Lietuvos Respublikos vidaus rinkos apsaugos, visos tiekimo grandinės saugumo užtikrinimo. 

Glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis Europos Sąjungos institucijomis, muitinė atlieka itin svarbų vaidmenį:

     remiant teisėtą prekybą ir stiprinant konkurencingumą;

     užtikrinant teisingą muitų ir mokesčių mokėjimą;

     kovojant su klastotėmis ir piratavimu;

     apdorojant informaciją, vertinant prekybos pobūdžio pokyčius ir atliekant rizikos vertinimą, kad būtų atskleistos finansinės apgaulės, teroristinė ir nusikalstama veikla, ir taip prisidedant prie kovos su kitų rūšių sukčiavimu,  organizuotu nusikalstamumu, narkotikais ir terorizmu;

     saugant aplinką ir piliečius nuo visų rūšių pavojingų prekių.

Plačiau apie Lietuvos Respublikos muitinės veiklą: 

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

Prekių muitinis įvertinimas

Muitinės procedūros

Apribojimai ir draudimai

Bendroji žemės ūkio politika

Prekyba su ES

Mokesčių administravimas

Ūkio subjektų priežiūra

Viešosios ir administracinės paslaugos

Kova su kontrabanda ir organizuotu nusikalstamumu

Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

Programos ir projektai

Techninė pagalba kitoms valstybėms

Informacija atnaujinta 2017-03-21