English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Viešosios ir administracinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Muitinės tarpininko atstovo kvalifikacijos suteikimas (paslaugos aprašymas)

Paslaugos rezultatas

Išduotas pažymėjimas

Paslaugos aprašymas

Muitinės tarpininko atstovo kvalifikacija suteikiama išlaikius kvalifikacinį egzaminą

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, atvykęs laikyti kvalifikacinį egzaminą, privalo pateikti:

1. pažymėjimą apie muitinės tarpininko atstovų rengimo kursų baigimą arba rašytinį pageidavimą laikyti kvalifikacinį egzaminą pasiruošus savarankiškai;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. valstybės rinkliavos sumokėjimo dokumentą.

Paslaugos apibūdinimas

Kvalifikacinis egzaminas laikomas siekiant įgyti muitinės tarpininko atstovo kvalifikaciją arba ją atnaujinti.

Egzaminas gali būti laikomas pasiruošus savarankiškai ir tik vieną kartą. Šiuo atveju neišlaikius kvalifikacinio egzamino, jis turi būti perlaikomas tik išklausius muitinės tarpininko atstovų rengimo kursus.

Asmenys, pageidaujantys mokytis muitinės tarpininko atstovų rengimo kursuose ar (ir) laikyti kvalifikacinį egzaminą, registruojami Muitinės mokymo centre (toliau – MMC) jiems atvykus į MMC (Jeruzalės g. 25, LT-08420 Vilnius) arba telefonu (8 5) 269 7856 ar elektroniniu paštu ieva.stanisauskaite@lrmuitine.lt

Informacija apie kvalifikacinio egzamino datą ir laiką skelbiama muitinės svetainėje 

Prašymo forma ir turinys

Registruodamasis kvalifikaciniam egzaminui asmuo turi nurodyti vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), Lietuvos Respublikoje įregistruoto ir veikiančio asmens, kuriam asmuo atstovauja, pavadinimą (išskyrus atvejį, kai asmuo kvalifikacinį egzaminą laiko individualiai), kvalifikacinio egzamino laikymo datą.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 62 „Dėl mokėjimo už muitinės teikiamas papildomas paslaugas“;

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“;

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1B-800 „Dėl valstybės rinkliavos mokėjimo“;

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 1B-391 „Dėl muitinės tarpininko atstovo kvalifikacijos suteikimo ir panaikinimo taisyklių, muitinės tarpininko registravimo liudijimo formos ir muitinės tarpininkų atstovų įtraukimo (išbraukimo) į muitinės tarpininko atstovų sąrašą ir muitinės tarpininkų bei jų atstovų kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

Paslaugos teikėjas 

MMC, Jeruzalės g. 25, LT-08420 Vilnius.

Direktorė Halina Černiauskienė.

Tel. (8 5) 270 1771, faks. (8 5 ) 269 7263, el. p. mmc@lrmuitine.lt, www.lrmuitine.lt.

Kontaktinis asmuo: Mokymo administravimo skyriaus vyr. inspektorė Ieva Stanišauskaitė, tel. (8 5) 269 7856,
el. p. ieva.stanisauskaite@lrmuitine.lt 

Paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas išduodamas paskutinę kursų dieną

Paslaugos suteikimo kaina

Kvalifikacinio egzamino kaina:

teorinės dalies laikymas – 40 EUR;

praktinės dalies laikymas – 46 EUR.

Muitinės tarpininko atstovų 1 dienos trukmės mokymo kaina
– 20,21 EUR (90 akademinių valandų mokymas trunka 15 darbo dienų, jo kaina 303,15 EUR).

Mokėjimo rekvizitai

Mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Nr. LT12 2140 0300 0268 0220,

esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius,

Banko kodas 21400.

Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

esančią banke „Swedbank“, AB,

Banko kodas 73000.

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5804.

Mokėjimo paskirtis: už asmens (vardas, pavardė) kvalifikacinio egzamino teorinės ir praktinės dalių laikymo paslaugą.

Už muitinės tarpininko atstovų rengimo kursus mokama į Muitinės mokymo centro sąskaitą:

Nr. LT21 7300 0100 0245 7852

esančią banke „Swedbank“, AB,

Banko kodas 73000.

Lėšų gavėjas: Muitinės mokymo centras (juridinio asmens kodas 190741046).

Įmokos kodas: nėra, vietoj jo nurodomas mokėjimo paskirties kodas – 889.

Mokėjimo paskirtis: asmens (vardas, pavardė) mokymas muitinės tarpininko atstovų rengimo kursuose.

Apmokėjimą galima atlikti banke arba naudojantis elektronine bankininkyste.

Savo nuomonę arba klausimus apie Lietuvos muitinės teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

Informacija atnaujinta 2017-02-28