English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Techninė pagalba kitoms valstybėms

Lietuvos muitinė kartu su Vokietijos ir Lenkijos muitinėmis nuo 2016 m. sausio mėn. įgyvendina 21 mėnesio trukmės ES „Dvynių“ projektą Ukrainoje „Parama Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai stiprinant integruoto sienų valdymo elementus muitinės veiklos srityje“, kurio bendra vertė − 1 800 000 eurų. Projekto esmė − remiantis pagrindiniais integruoto sienų valdymo principais padėti Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai siekti efektyvesnio muitinės valdymo ir tobulinti joje veikiančią antikorupcinę sistemą.

Tarptautinė ekspertų komanda įgyvendins projekto veiklas trijose srityse: (1) Teisės aktų, susijusių su integruotu sienų valdymu (IBM), tobulinimo  (Amendment of legislation related to Integrated Border Management), (2) Bendradarbiavimo IBM srityje  (Operational Arrangements of IBM Cooperation), (3) Antikorupcinės sistemos tobulinimo (Anti-corruption system development).

Pagrindinis projekto vykdytojas − Vokietijos finansų ministerija, Lietuvos muitinė − jaunesnysis projekto partneris, atsakingas už projekto 3-iojo komponento − Antikorupcinės sistemos tobulinimas − veiklų įgyvendinimą.

Plačiau apie projektą siūlome skaityti čia.

2016 m. vasario 9 d. Kijeve (Ukraina) įvyko ES „Dvynių“ projekto Ukrainoje
atidarymo renginys (Kick-off Meeting).

2016 m. balandžio 6 d. įvyko pirmasis projekto Valdymo komiteto posėdis.

Apie 2016 m. balandžio 25-29 d. vykusį Lietuvos Respublikos muitinės ekspertų vizitą į Lvovo regioninę muitinę siūlome skaityti čia.

Apie Lietuvos Respublikos muitinės ekspertų 2016 m. rugsėjo 7 d. Ukrainoje organizuotą apvaliojo stalo susitikimą siūlome skaityti čia.

2016 m. rugsėjo 12-16 d. ir spalio 3-7 d. Lietuvos muitinėje organizuoti Ukrainos muitinės atstovų mokomieji vizitai.

 

Muitinės departamentas kartu su Latvijos Respublikos valstybine sienos apsaugos tarnyba ir Rygos technikos universitetu nuo 2015 m. birželio mėn. įgyvendina 36 mėnesių trukmės Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos (BOMCA) 9-ojo įgyvendinimo etapo (Phase 9) projektą, kurio veiklos vykdomos Kazachstane, Kirgizijoje, Tadžikistane, Turkmėnistane ir Uzbekistane. Projekto bendra vertė – beveik 5 mln. eurų. Projekto esmė – prisidėti prie pasienio valdymo veiksmingumo ir efektyvumo Vidurinėje Azijoje didinimo, pasidalijant žiniomis apie pažangius integruoto sienų valdymo elementus, migracijos valdymo plėtros galimybes, mobilumo ir prekybos palengvinimo politiką, pasienio ir migracijos tarnybų administracinių pajėgumų stiprinimą, ir tokiu būdu siekti užtikrinti saugumą ir spartinti ekonominę plėtrą nacionaliniu ir regioniniu lygiais.

Projekto metu įgyvendinamos 3 komponentų veiklos: (1) Pasienio valdymo įstaigų institucinė plėtra (Institutional Development of Border Management Agencies), (2) Institucinė sistema mišrių migracijos srautų pasienyje valdymui (Institutional Framework for Management of Mixed Migration flows at Borders), (3) Prekybos palengvinimo priemonių pritaikymas pasienyje (Adoption of trade facilitation regimes at borders).

Pagrindinis projekto vykdytojas – Latvijos Respublikos valstybinė sienos apsaugos tarnyba, Muitinės departamentas – projekto partneris, atsakingas už projekto 3-iojo komponento – Prekybos palengvinimo priemonių pritaikymo pasienyje – veiklų įgyvendinimą. Numatomas 3-iojo komponento įgyvendintų veiklų bendras rezultatas – papildomų priemonių, gerinančių efektyvų prekių judėjimą pasienyje, siekiant palengvinti regioninę ir tarptautinę prekybą, pateikimas ir taikymas, remiantis ES geriausia patirtimi.

Plačiau apie programą ir projektą siūlome skaityti čia.

Apie Lietuvos Respublikos muitinės ekspertų 2016 m. vasario mėn. vykusias misijas į Kazachstaną ir Kirgiziją dėl prisijungimo prie Peržiūrėtos Kioto konvencijos siūlome skaityti čia>>

Apie Lietuvos Respublikos muitinės ekspertų 2016 m. birželio mėn. vykusią misiją į Tadžikistaną dėl prisijungimo prie Peržiūrėtos Kioto konvencijos siūlome skaityti čia>> 

2016 m. spalio mėn. LR muitinės pareigūnai dalijosi savo žiniomis ir patirtimi su Kazachstano ir Kirgizijos institucijų atstovais dėl Pasaulio prekybos organizacijos sutarčių įgyvendinimo.

 2016 m. lapkričio 29 d. Biškeke (Kirgizija) vyko BOMCA 9 projekto Valdymo komiteto posėdis.

Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnyba dėkoja muitinės pareigūnams už sėkmingą bendradarbiavimą įgyvendinant Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos 9-ojo įgyvendinimo etapo (BOMCA 9) projektą.

BOMCA 9 projekto oficialiame informaciniame leidinyje aprašomos ir 3-iojo komponento veiklos, kurias LR muitinės pareigūnai įgyvendino Vidurinės Azijos šalyse.

Muitinės mokymo centro atstovas dalyvavo Biškeke (Kirgizijoje) vykusiame regioniniame seminare, kurio metu buvo aptariami pasienio ir muitinių mokymo institucijoms aktualūs klausimai. Renginys organizuotas įgyvendinant vieną iš BOMCA 9 projekto 1-ojo komponento veiklų.

LR muitinės pareigūnai ir toliau sėkmingai įgyvendina BOMCA 9 projekto 3-iojo komponento veiklas: 2017 m. vasario mėn. Muitinės informacinių sistemų centro pareigūnai Biškeke (Kirgizija) ir Dušanbėje (Tadžikistanas) dalijosi savo patirtimi kuriant elektroninę muitinę ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai Astanoje (Kazachstanas) ir Biškeke (Kirgizija) aptarė  klausimus dėl Vidurinės Azijos šalių muitinių rizikos valdymo sistemų tobulinimo, o kovo mėn. Muitinės departamento pareigūnai Ašchabade (Turkmėnistanas) dalyvavo seminare, kurio metu buvo aptariami klausimai dėl nacionalinių teisės aktų nuostatų suderinamumo su Peržiūrėtos Kioto konvencijos nuostatomis.

 

2015 m. LR muitinės ekspertai įgyvendino LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Ukrainos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas“.

2015−2016 m. LR muitinės ekspertai įgyvendina LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Moldovos muitinės gebėjimų stiprinimas, taikant gerąją Europos Sąjungos muitinio tikrinimo praktiką pasienio ir vidiniuose muitinės postuose“.

2015−2016 m. LR muitinės ekspertai įgyvendina LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Gruzijos pajamų tarnybos (muitinės) institucinių gebėjimų stiprinimas“.

2015 m. vasario mėn. Muitinės departamente organizuotas seminaras Ukrainos muitinės atstovams Integruotos tarifų valdymo sistemos funkcionalumo ir tarifinių kvotų administravimo klausimais.

2015 m. birželio mėn. Muitinės departamente organizuotas Gruzijos mokesčių ir muitinės administracijos delegacijos mokomasis vizitas, kurio metu pasidalyta muitinės pareigūnų ekspertine patirtimi dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo, Bendrosios tranzito konvencijos įgyvendinimo, muitų teisės aktų ir administracinių procedūrų tobulinimo.

2015 m. rugsėjo mėn. Muitinės departamente organizuotas Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos delegacijos mokomasis vizitas, kurio metu pasidalyta Lietuvos muitinės pareigūnų ekspertine patirtimi dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo, Bendrosios tranzito konvencijos įgyvendinimo, muitų teisės aktų ir administracinių procedūrų tobulinimo. Kolegos taip pat supažindinti su praktiniu tranzito procedūros, įformintos naudojantis Naujos tranzito kontrolės sistemos (NCTS) priemonėmis, atlikimu.

2015 m. lapkričio mėn. Muitinės departamente organizuotas Moldovos muitinės pareigūnų vizitas, kurio metu pasidalyta ekspertine patirtimi muitinio tikrinimo po muitinio įforminimo planavimo klausimais.

2016 m. Lietuvos muitinės pareigūnai vedė seminarus Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos pareigūnams muitinės tarpininkų veiklos ir jos priežiūros, muitinės audito ir tarifinių kvotų administravimo klausimais.

 

 

2015 m. EK Mokesčių ir muitų sąjungos Generalinio direktorato (DG TAXUD) ir ES Pasienio pagalbos misijos Moldovoje ir Ukrainoje (EUBAM) iniciatyva organizuota 10 Lietuvos muitinės pareigūno vizitų į Ukrainą. Vizitų metu teikta ekspertinė pagalba ir konsultacijos Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai, ruošiantis prisijungti prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros.

2015 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos muitinės pareigūnas EUBAM kvietimu Odesoje (Ukrainoje) vedė seminarą Moldovos ir Ukrainos muitinių pareigūnams muitinės audito klausimais.

2015 m. spalio mėnesį Muitinės departamente EUBAM iniciatyva organizuotas Ukrainos muitinės pareigūnų vizitas, kurio metu pareigūnai buvo supažindinti su Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO) statuso suteikimo procesu Lietuvos muitinėje.

2015 m. lapkričio mėnesį Lietuvos muitinės pareigūnas dalyvavo EUBAM organizuotame trišaliame Europos Sąjungos, Moldovos ir Ukrainos Prekybos palengvinimo darbo grupės susitikime Kišiniove (Moldovoje), kurio metu kolegos dalijosi savo žiniomis ir patirtimi supaprastintų procedūrų taikymo klausimais (Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES).

Kiti projektai

2015 m. birželio mėnesį VŠĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ (ESTEP) kreipimusi pagal ESTEP įgyvendinamą vystomojo bendradarbiavimo projektą „Techninė pagalba ir aukšto lygio Lietuvos ekspertų konsultacijos Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES“ Muitinės departamente surengtas mokomasis vizitas Moldovos muitinės pareigūnams Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO) statuso suteikimo procedūrų, AEO statuso teikiamų privalumų įmonėms, Lietuvos muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) funkcionalumo, supaprastintų muitinės procedūrų taikymo ir prekių kilmės nustatymo klausimais.

2015 m. liepos mėnesį pagal JAV tarptautinio vystymosi agentūros (USAID) vykdomą projektą „Ekonomikos augimo Gruzijoje valdymas“ (G4G) Gruzijos muitinės pareigūnai lankėsi Lietuvos muitinėje. Vizito metu Lietuvos muitinės pareigūnai pristatė Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO) statuso suteikimo įgyvendinimą Lietuvos muitinėje ir dalijosi praktine patirtimi.

2016 m. balandžio mėnesį Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos organizuoto Gruzijos delegacijos vizito Lietuvoje pagal EUROPAID/345105/N/SER/GE techninės pagalbos projektą „Parama Technikos ir statybos priežiūros agentūrai (TCSA) nacionalinės rinkos priežiūros srityje Gruzijoje, taikant ES gerąją praktiką“ metu Gruzijos delegacija lankėsi ir LR muitinėje.

2016 m. gegužės mėnesį Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipimusi, prisidedant prie Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūros įgyvendinamo ES Dvynių programos projekto „Teisės aktų ir procedūrų suderinimas su ES acquis ir geriausia ES patirtis akcizų klausimais“, Lietuvos muitinėje organizuotas atstovų iš Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos finansų ministerijos ir Muitinės administracijos vizitas, kurio metu svečiams pristatytos Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės (EMCS) bei Muitinės deklaracijų apdorojimo (MDAS) sistemos, aptarti naujojo Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo, patikrinimo po muitinio įforminimo metodų bei muitinės įstaigų vykdomos veiklos ir atliekamos kontrolės centriniu ir vietiniu lygiais klausimai.

2016 m. birželio mėnesį, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) kvietimu, įgyvendinant ES finansuojamą Rytų partnerystės Administracinių gebėjimų stiprinimo Integruoto sienų valdymo srityje projektą, LR muitinės pareigūnas vedė seminarą Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos pareigūnams muitinės audito klausimais.

2016 m. spalio mėnesį Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo organizacijos (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) kvietimu, įgyvendinant projektą „Parama regioniniam verslui Vidurinėje Azijoje“, taip pat gruodžio mėnesį pagal ES Dvejopos paskirties prekių eksporto kontrolės 2016–2017 m. programą LR muitinės pareigūnai vedė seminarus Astanoje (Kazachstanas) rizikos valdymo klausimais.

 

Papildomos veiklos

2015 m. balandžio mėnesį Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas dalyvavo pagal Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) vykdomą administracinių gebėjimo stiprinimo programą ekspertinės pagalbos ir konsultacijų teikimo misijoje Dušanbėje (Tadžikistane). Tadžikistano valstybinei muitinės tarnybai suteikta ekspertinė pagalba rizikos valdymo klausimais.

2015 m. lapkričio mėnesį, vadovaujantis 2004 m. liepos 9 d. pasirašytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityse, Muitinės laboratorijoje lankėsi Moldovos muitinės laboratorijos atstovai.

Įgyvendinant dešimtojo Tarpvyriausybinės Lietuvos ir Kazachstano prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdžio protokolinius sprendimus, 2015 m. gruodžio mėnesį Muitinės mokymo centre lankėsi Kazachstano muitinės mokymo ir metodinio centro vadovas su delegacija.

Dalyvavimas tarptautinėse misijose

Lietuvos muitinės pareigūnai dalyvauja Europos Sąjungos sienos apsaugos misijoje Ukrainoje ir Moldovoje (EUBAM) bei Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (EUSR) Pietų Kaukazui Pasienio komandos Tbilisyje veikloje.

Informacija atnaujinta 2017-07-24