English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

2001 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora –  CITES) ratifikavimo (Žin., 2001, Nr. 50-1741). Ši konvencija Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2002 m. kovo 9 d.

Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos. Taisyklės parengtos vadovaujantis Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) reikalavimais (Žin., 2001, Nr. 50-1739), 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą bei 2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr.1808/2001, nustatančio išsamias laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles nuostatomis. 

Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, vadovaujamasi anksčiau nurodytais reglamentais nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus. Kiekvienai gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų siuntai turi būti pateikiamas atskiras leidimas, kurį išduoda Lietuvos Respublikos Aplinkos  apsaugos agentūra.  Įvežti gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų į Lietuvą iš trečiųjų šalių bei išvežti juos į trečiąsias šalis, įforminti muitinės procedūrą leidžiama tik pateikus reikalingus leidimus.

Kadangi muitinės pareigūnai negali įforminti vežamiems egzemplioriams muitinės procedūros tol, kol nepateikti reikalingi dokumentai (leidimai), rekomenduojama dėl importo, eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų kreiptis pakankamai anksti, kad jie būtų išduoti dar prieš įvežant egzempliorius į Europos Sąjungą ir prieš išvežant ar reeksportuojant juos iš Bendrijos. Informacijos, susijusios su minėtų leidimų ir sertifikatų išdavimu, reikia kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 100/2008 2008 m. vasario 4 d. dėl pavyzdžių rinkinių ir tam tikrų formalumų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšimis, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 865/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles.

Importo ir eksporto leidimų ar reeksporto sertifikatų nereikalaujama pateikti, kai importuojama ir eksportuojama ar reeksportuojama:

- eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrų – ne daugiau kaip po 125 gramus vienam asmeniui;

-  barškučių iš kaktusų Cactaceae spp. – ne daugiau kaip po tris vienam asmeniui;

- krokodilų Crocodylia spp. negyvų apdorotų egzempliorių (neskaitant mėsos ir medžioklės trofėjų) – ne daugiau kaip keturis vienam asmeniui;

- didžiosios strombidės Strombus gigas kriauklių – ne daugiau kaip po tris vienam asmeniui;

- paprastųjų jūros arkliukų Hippocampus spp. – ne daugiau kaip keturis negyvus egzempliorius vienam asmeniui;

- tridaknų Tridacnidae spp. kriauklių – ne daugiau kaip po tris egzempliorius vienam asmeniui, kai bendras svoris neviršija trijų kilogramų; egzempliorius gali būti viena sveika kriauklė (geldelė) arba dvi sutampančios vieno moliusko geldelės.

Kai gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami ar išvežami pažeidžiant CITES konvencijos bei reglamentų reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, ar konfiskuojami.

Komisijos reglamente (EB) Nr. 997/2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0001:0021:LT:PDF) išvardintos gyvūnų ir augalų rūšys, kurias draudžiama įvežti į Europos Sąjungą.

Informacija atnaujinta: 2013-04-09