English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Supaprastintos procedūros vertės (toliau – SPV) taikomos tam tikrų greitai gendančių konsignacijos pagrindais importuojamų vaisių ir daržovių muitinei vertei nustatyti, taikant supaprastintą muitinio įvertinimo procedūrą, pagal EK nustatytas prekės vieneto kainas. Teisinis pagrindas: 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas ( toliau – SMK) ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (ES) Nr. 952/2013 nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – SMK įgyvendinimo aktas).

Vadovaujantis SMK įgyvendinimo akto 142 str. 6 dalimi  tam tikrų šio akto 23-02 priede pateiktų ir pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių prekių muitinė vertė gali būti tiesiogiai nustatyta supaprastinta muitinio įvertinimo procedūra. SPV – tai Komisijos kiekvienai klasifikavimo pozicijai nustatytos 100 kg neto svorio vieneto kainos taikomos 23-02 priede pateiktų ir pagal konsignacijos sutartis importuojamų tam tikrų šviežių vaisių ir daržovių muitinei vertei nustatyti vietoj kitų muitinio įvertinimo metodų. Komisija vieneto kainas paskelbia per TARIC/LITAR.

Pagrindiniai SPV taikymo reikalavimai

1. SPV schema importuotojo pasirinkimu gali būti taikoma tik pagal konsignacijos sutartis importuojamų tam tikrų pavadinimų greitai gendančių prekių muitiniam įvertinimui, remiantis SMK įgyvendinimo akto 142 straipsnio 6 dalimi.

2. Jeigu prekės importuotos ne konsignacijos pagrindais, pvz., prekės buvo sandorio tarp pirkėjo ir pardavėjo objektas (1 metodas, SMK  70 straipsnis), jos negali būti importuotos pagal SPV schemą. Tokiais atvejais turės būti taikoma faktinė sandorio vertė.

3. SPV schema gali būti taikoma tik sveikiems vaisiams ir daržovėms. Ji negali būti taikoma supakuotiems paruoštiems pjaustytiems vaisiams ir daržovėms, skirtiems pardavimui.

4. Prekių, kurios importuojamos konsignacijos pagrindais, muitinė vertė gali būti nustatinėjama ne tik remiantis SPV schema, bet ir pagal SMK 74 (2) (c) straipsnį ir SMK  įgyvendinimo akto 142 straipsnį (4 metodas).

5. SPV schemos nustatytomis prekės vieneto kainomis atitinkamos prekės ar prekių atžvilgiu importuotojas galės pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju pagal savo pageidavimą. Galima kaitalioti SPV schemos taikymą per kalendorinius metus, pavyzdžiui, iš pradžių importuotojas konkrečiai produkcijai gali taikyti SPV, paskui – kurį nors kitą muitinio įvertinimo metodą, po to tais pačiais metais vėl grįžti prie SPV.

6. Jeigu importuotojas importuoja įvairius produktus, neprivaloma jiems visiems taikyti pagal SPV schemą nustatytų prekės vieneto kainų.

7. Jeigu kartą prekės buvo deklaruotos pagal SP, deklaracijos keisti taikant kitus muitinio įvertinimo metodus nebegalima.

8. Nustatytos prekių vieneto kainos keičiamos kas dvi savaites, vidurnaktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Šios kainos yra integruotos į TARIC/LITAR sistemą.

Informacija atnaujinta 2017-02-27

DETALIAU