English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Supaprastintos procedūros vertės (toliau – SPV) taikomos tam tikrų greitai gendančių konsignacijos pagrindais importuojamų vaisių ir daržovių muitinei vertei nustatyti, taikant supaprastintą muitinio įvertinimo procedūrą, pagal EK nustatytas prekės vieneto kainas. Teisinis pagrindas: 2006 m. vasario 8 dienos Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 215/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2286/2003.

Vadovaujantis šiuo reglamentu tam tikrų Bendrijos muitinės kodekso Įgyvendinimo nuostatų 26 priede pateiktų ir pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių prekių muitinė vertė gali būti tiesiogiai nustatyta supaprastinta muitinio įvertinimo procedūra remiantis Kodekso 30 straipsnio 2 dalies c punktu. SPV – tai Komisijos kiekvienai klasifikavimo pozicijai nustatytos 100 kg neto svorio vieneto kainos, išreikštos valstybių narių valiutomis, taikomos 26 priede (žr. pateikiamą sąrašą) pateiktų ir pagal konsignacijos sutartis importuojamų tam tikrų šviežių vaisių ir daržovių muitinei vertei nustatyti vietoj kitų muitinio įvertinimo metodų. Komisija vieneto kainas paskelbia per TARIC/LITAR. Nustatytas tam tikrų vaisių ir daržovių, importuojamų konsignacijos pagrindais, vieneto kainas galima rasti čia.

Pagrindiniai SPV taikymo reikalavimai

1. SPV schema importuotojo pasirinkimu gali būti taikoma tik pagal konsignacijos sutartis importuojamų tam tikrų pavadinimų greitai gendančių prekių (žr. pateikiamą sąrašą) muitiniam įvertinimui, remiantis Kodekso 30 straipsnio 2 dalies c punktu.

2. Jeigu prekės importuotos ne konsignacijos pagrindais, pvz., prekės buvo sandorio tarp pirkėjo ir pardavėjo objektas (1 metodas, Kodekso 29 straipsnis), jos negali būti importuotos pagal SPV schemą. Tokiais atvejais turės būti taikoma faktinė sandorio vertė.

3. SPV schema gali būti taikoma tik sveikiems vaisiams ir daržovėms. Ji negali būti taikoma supakuotiems paruoštiems pjaustytiems vaisiams ir daržovėms, skirtiems pardavimui.

4. Prekių, kurios importuojamos konsignacijos pagrindais, muitinė vertė gali būti nustatinėjama ne tik remiantis SPV schema, bet ir pagal Kodekso 30 (2) (c) straipsnį ir Kodekso įgyvendinimo nuostatų 152 (1) (b) straipsnį (4 metodas).

5. SPV schemos nustatytomis prekės vieneto kainomis atitinkamos prekės ar prekių atžvilgiu importuotojas galės pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju pagal savo pageidavimą. Galima kaitalioti SPV schemos taikymą per kalendorinius metus, pavyzdžiui, iš pradžių importuotojas konkrečiai produkcijai gali taikyti SPV, paskui – kurį nors kitą muitinio įvertinimo metodą, po to tais pačiais metais vėl grįžti prie SPV.

6. Jeigu importuotojas importuoja įvairius produktus, neprivaloma jiems visiems taikyti pagal SPV schemą nustatytų prekės vieneto kainų.

7. Jeigu kartą prekės buvo deklaruotos pagal SP, deklaracijos keisti taikant kitus muitinio įvertinimo metodus nebegalima.

8. Nustatytos prekių vieneto kainos keičiamos kas dvi savaites, vidurnaktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Šios kainos yra integruotos į TARIC/LITAR sistemą. Nuo 2006 m. gegužės 19 d., įsigaliojus Komisijos reglamentui (EB) Nr. 215/2006, EK neskelbia SPV EK Oficialiajame leidinyje, jos prieinamos TARIC/LITAR informacinėse sistemose.

Informacija atnaujinta 2016-04-21

DETALIAU