18 gegužės, 2024

Kad įmonė galėtų sėkmingai veikti, jai reikia turėti norinčius gerai dirbti darbuotojus. Jei tokių žmonių trūksta, tada reikalinga galimų kandidatų į darbo vietas paieška. Po to jau sektų būsimo naujo personalo atranka. Dar didesnė sėkmė laukia įmonės tada, jei ji šią atsakingą užduotį atlikti patikėti profesionalams, gerai išmanantiems savo darbą, nes nuo to tiesiogiai priklauso įmonės veiklos efektyvumas.

Kokius veiksmus atlieka personalo paieškos ir atrankos agentūrų konsultantai?

Jei naujo personalo ieškančioji įmonė kreipiasi pagalbos į atitinkamą agentūrą, jos konsultantai ima rinkti informaciją apie galimus kandidatus į būsimą darbo vietą. Jie domisi ar šie turi pakankamai išmanymo būsimo darbo srityje, vertina ne tik jų žinias, bet ir būdo savybes, tikrindami, ar jos yra tinkamos siūlomam darbui atlikti.

Juk labai daug kas priklauso nuo jų, ar kandidatas galės sėkmingai įsilieti į esamą darbo kolektyvą, ar jo turimos dvasinės vertybės pritaps prie įmonės susiformavusių etinių ir kultūrinių tradicijų. Be to, konsultantai pasirūpina ir darbo vietų pasiūlos skelbimais pačiuose populiariausiuose informaciniuose šaltiniuose. Jie, prireikus, sugeba surasti bei atrinkti ir didelį kandidatų į darbo vietas skaičių.

Kokią informaciją konsultantai, prieš imdamiesi personalo paieškos, susirenka iš paslaugos užsakovo?

Kad kandidatų paieška į siūlomas darbo vietas būtų rezultatyvi, šiuo darbu užsiimantys profesionalai pirmiausiai susirenka informaciją apie pačią įmonę, kuri ieško papildomo personalo. Pirmiausiai išsiaiškinama, kuo įmonė gyvena, kokios jos vertybinės nuostatos, vidinė aplinka, koks vykdomo darbo pobūdis, atsakingumo lygis, kokie reikalavimai keliami būsimiems kolektyvo nariams.

Kaip vyksta konsultantų bendravimas su galimais kandidatais į darbo vietas?

Po to su surinkta informacija supažindinami kandidatai į darbo vietas, kad būtų aišku, ar juos tenkina būsimos darbo sąlygos ir aplinka, vėliau parengiamas jų atrankos veiksmų planas. Atitinkamos struktūros pokalbių metu bei pasitelkus į pagalbą testavimą būna patikrinama, ar kandidatai tikrai gerai išmano jiems siūlomo darbo sritį, ar turi reikiamų įgūdžių jam atlikti. Jei reikia, būna organizuojami ir grupiniai pokalbiai bei bendros komandinės užduotys.