18 balandžio, 2024

Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) yra organizacija, kuri rengia ir skelbia verslo įmonių  standartus. Šiuose standartuose pateikiamos gairės ir reikalavimai, susiję su visomis sritimis – nuo kokybės vadybos sistemų iki aplinkos apsaugos vadybos sistemų. Tad šiandien pasistengsime plačiau apie tai pakalbėti. Tai bus ypač naudinga verslo atstovams, kurie nėra su tuo susidūrę.

Nauda įmonėms – akivaizdi

ISO standartai gali būti naudingi įvairaus dydžio įmonėms įvairiais būdais. Įgyvendindamos ISO standartus, įmonės gali padidinti savo efektyvumą ir našumą, optimizuoti veiklą ir sukurti nuoseklų produktą ar paslaugą. Be to, ISO standartai gali padėti įmonėms laimėti naujų klientų ir sutarčių, taip pat atverti naujas rinkas. Apskritai ISO standartų taikymas gali suteikti įmonėms konkurencinį pranašumą rinkoje.

Iš ko susidaro ISO standartai?

ISO standartas – tai dokumentas, kuriame pateikiami reikalavimai, specifikacijos arba gairės, kuriomis galima naudotis siekiant užtikrinti, kad produktai, paslaugos ar sistemos atitiktų konkrečius reikalavimus. ISO standartus rengia ekspertų, atstovaujančių skirtingiems interesams ir pramonės šakoms, komitetai.

ISO standartų diegimas įmonėse:

Yra daug skirtingų ISO standartų, ir kiekvienas jų turi savo specifinius reikalavimus. Tačiau visi ISO standartai turi bendrą struktūrą, kurią sudaro keturios dalys:

  • Įvadas
  • Terminai ir apibrėžimai
  • Reikalavimai
  • Priedai (neprivalomi).

Pirmoje dalyje – įvade – pateikiama bendra informacija apie standartą, jo paskirtį ir taikymo sritį. Antroje dalyje -pateikiami svarbūs terminai ir sąvokos, kurie vartojami standarte. Trečiojoje dalyje, reikalavimuose, nurodoma, kas turi būti padaryta, kad būtų laikomasi standarto. Ketvirtojoje dalyje – prieduose – pateikiama pagalbinė informacija, kuri nėra būtina, kad būtų laikomasi standarto, tačiau gali būti naudinga jį įgyvendinant.

Geriausia – pagalbos kreiptis pas profesionalus!

Jei ketinate savo įmonėje įdiegti ISO standartus, rekomenduojame kreiptis profesionalios pagalbos. Taip yra todėl, kad ISO standartų diegimo procesas gali būti sudėtingas ir užimti daug laiko. Be to, svarbu užtikrinti, kad standartai būtų įgyvendinami teisingai, kad būtų gauta visa jų nauda. Profesionali pagalba taip pat gali būti naudinga užtikrinant, kad jūsų įmonė atitiktų visus atitinkamus ISO standartus.

Prieš pasirinkdami įmonę padėti jums įgyvendinti ISO standartus, rekomenduojame patikrinti jų patirtį. Taip pat turėtumėte paprašyti rekomendacijų iš įmonių, kurios naudojosi jų paslaugomis.