21 birželio, 2024

Nebent kas nors „gyvena po akmeniu“, bet žodžius „socialinė atsakomybė“ tikriausiai vienur ar kitur esame girdėję. Vieniems tai gali asocijuotis su žaliuoju judėjimu, tai yra aplinkosauga, gyvūnų teisėmis ir t.t.. Tuo tarpu kitiems tai gali asocijuotis su savo kaip įmonės atsakomybe prieš save ir prieš visuomenę. Vieno ir teisingo atsakymo čia nėra, tačiau kaip teigia Mantvydas Matthew Narusevičius: „socialinė atsakomybė yra svarbus agentūrų veiklos aspektas, kuris tiesiogiai veikia tiek darbuotojų, ieškančių darbo, tiek įmonių, ieškančių kandidatų, gerovę“. Ir iš tiesų, sunku ginčytis su šiuo teiginiu, nes įdarbinimo agentūros turi ne tik rasti tinkamus kandidatus darbo vietų užpildymui, bet ir užtikrinti sąžiningas, saugias ir padorias darbo sąlygas.

Dabar šiek tiek plačiau apie tai, kaip įdarbinimo agentūros užtikrina tai. Pirmiausia, agentūra turi įsipareigoti rūpintis visų kandidatų gerove ir suteikti jiems sąžiningas bei atitinkančias kvalifikaciją darbo sąlygas. Tai apima ne tik teisingus atlyginimus ar saugias darbo vietas, tačiau ir aiškią išankstinę informaciją apie darbo pobūdį ir sąlygas. Kita vertus, agentūros taip pat turi atsakomybę užtikrinti, jog darbdavių poreikiai būtų patenkinti, surandant tinkamus ir kvalifikuotus kandidatus. Kartu jos turėtų siekti, kad atrinkti kandidatai būtų įvertinami ir sąžiningai apmokami už savo darbą. Atrodytų elementaru, tačiau ne visada tai užtikrina personalo specialistai, kurių pagrindinė užduotis yra tiesiog surasti darbuotoją atsilaisvinusiai pozicijai užpildyti. Neretai naujokai yra paliekami likimo valiai naujoje darbovietėje. Trumpai tariant, agentūros turi pateikti aiškią informaciją abiem pusėms, tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, apie darbo sąlygas, teises ir atsakomybes tam, kad abi pusės žinotų savo įsipareigojimus viena kitai.

Kitas svarbus aspektas yra nuolatinis bendravimas. Agentūros privalo ne tik suteikti darbą ar darbuotojus, bet ir palaikytų nuolatinį bendradarbiavimą su tiek atrinktais kandidatais, tiek ir su pačiais darbdaviais, stengdamasi spręsti galimus nesusipratimus ar konfliktus. Mantvydas Matthew Narusevičius sako, kad į visa tai žiūrint rimtai galima užsitikrinti ne tik gerus santykius su pačiu darbdaviu, bet ir neretai jie pateikia savo rekomendacijas kitiems. Lygiai ta pati situacija yra įmanoma ir su tais, kurie kreipėsi ieškodami darbo, nes jie pas Jus gali atvesti savo draugus bei pažystamus. Visas tas ratas gali tapti vientisa ir labai sėkmingai gyvuojančia ekosistema. Kiekvienas iš mūsų nori būti, jog su juo būtų elgiamasi taip pat, kaip jis elgiasi su kitais.

Na ir pabaigai, agentūros atsakomybė už socialinę gerovę yra svarbus veiksnys, lemiantis darbo rinkos veikimą ir darnią sąveiką tarp visų joje dalyvaujančių šalių. Sąžiningumas, skaidrumas ir bendradarbiavimas yra esminės vertybės, kurios padeda sukurti sveiką darbo aplinką, ko ir siekia dauguma iš mūsų. Todėl etikos normų laikymasis ir socialinė atsakomybė tampa neatsiejama įdarbinimo agentūrų veiklos dalimi, siekiant sukurti gerą ir ilgalaikę darbo rinkos ekosistemą. Kartais gali pasirodyti, jog tai nėra tiesa, tačiau yra priešingai, nes socialinė atsakomybė bei vertybės žengia koja kojon. Manome, jog ir Mantvydas Matthew Narusevičius tam pritartų. Agentūrų veikla turi būti grindžiama etiškumu ir socialine atsakomybe. Svarbu ne tik užtikrinti gerą darbo vietą ar kvalifikuotus kandidatus, bet ir skatinti pagarbą, sąžiningumą ir bendradarbiavimą. Tai padeda sukurti pozityvią ir ilgalaikę sveiką sąveiką tarp agentūrų, darbuotojų ir darbdavių, kuri prisideda prie visų šalių gerovės ir sėkmės darbo rinkoje.

Daugiau apie atrankų specifikas informacijos galite rasti čia: https://businessnow.mt/wfdm-ceo-mantvydas-narusevicius-calls-for-better-communication-between-government-and-business-owners/