16 liepos, 2024

ES dotacijos įmonėms gali būti bene vienintelis išsigelbėjimas gauti pinigų savo verslui. Tačiau nieko nebūna nemokamo, tai užima daug laiko ir reikia turėti nemažai kantrybės, norint gauti paramą. Norint sutaupyti laiko ir nesuteikti pagalbos, reikia laikytis kelių paprastų taisyklių. Pirmiausiai turite įvertinti savo pajamas bei išlaidas, kokios jos yra dabar ir kokios gali būti ateityje. Žinoma, reikia ir žinoti, kokios įmonės gali pretenduoti į paramas. Ne visos idėjos yra tinkamos ir gali pretenduoti į ES paramą.

Kaip gauti finansavimą iš dotacijos?

Visų pirma, kažkuri jūsų pasirinkta organizacija kviečia teikti paraiškas, kurios turi atitikti ES įstatymus ir reikalavimus. Pavyzdžiui, jeigu reikia skatinti plėtoti atsinaujinančius energetikos šaltinius, ES gali sukurti tokią programą ir įmonės kurios tuo užsiima gali pretenduoti į tokią paramą. Pavyzdžiui yra sukurta parama pavadinimu „Horizontas 2022“, kuri veikia jau nuo 2014m. Jos tikslas buvo užtikrinti Europos konkurencingumą pasaulyje.

Visos organizacijos teikiančios ES dotacijas turi savo reglamentus ir reikalavimus, kuriuos turi atitikti įmonės pretenduojančios į jas. Visų pirma, turėtumėte nueiti į įmonės svetainę ir susipažinti su visais reikalavimais: https://es-pro.lt/es-parama/es-parama-verslui/. Didžiąjai daliai Europos Sąjungos programų būdingi keli žingsniai.

Nustatykite savo tinkamumą

Apskritai jūs turite būti tinkamas ES finansavimo gavėjas. Tai reiįkia, kad jūs organizacijaiturite pateikti vieną iš šių dalykų: turite būti Europos smulkaus ar vidutinio verslo įmonė, įmonė nesiekianti pelno, jūsų amžius turi būti nuo 13 iki 31 metų ir esate mokslininkas arba ūkininkas arba turite būti viešoji įstaiga.

Užregistruokite savo organizaciją

Taip pat turėsite registruoti savo partnerius arba kreiptis į Europos Komisiją kaip fizinis asmuo.

Paraiškos formos pateikimas laiku

Nepamirškite pateikti paramos paraiškos formos, juridinio asmens anketos ir finansinę tapatybę patvirtinančių dokumentų, nurodydami savo pajamas ir išlaidas per pastaruosius dvejus metus.

Įsitikinkite, kad visi popieriai užpildyti tinkamai

Dar kartą patikrinkite, ar surinkote visus reikiamus dokumentus. Nepamirškite dar kartą pažvelgti į organizacijos, į kurią kreipiatės, svetainę. Jei viskas teisinga, belieka laukti galutinio sprendimo.