18 gegužės, 2024

Jeigu atsitinka taip, kad skolos išieškojimas turėjo būti sprendžiamas teisminiu keliu ir skola buvo pripažinta, konkrečiai kalbant apie fizinį asmenį, tuomet poteisminis procesas, kuomet reikia išieškoti skolą gali būti labai įvairus. Tad šiame straipsnyje papasakosime, kokie konkrečiai veiksmai gali būti imamasi, norint atgauti skolą.

Areštas banko sąskaitoje

Tai turbūt vienas iš dažniausių veiksmų, kurių imasi antstoliai taip norint susigrąžinto skolą. Tai vienas iš paprasčiausių ir greičiausių būdų atgauti skolą, ypač tada, kai joje yra pakankama suma. Jeigu nėra, vis tiek gali būti dedamas areštas ir pamėnesiui plaukiančios įplaukos į ją, palaipsniui gali būti nurašomos ir taip mažinant skolą. Tačiau atsitinka ir tokių atvejų, kai banko sąskaitoje jokios transakcijos nėra atliekamos ir reikia imtis kitokių veiksmų.

Skolos dengimas iš darbo užmokesčio

Jeigu skolininkas dirba oficialiai, tai natūralu, kad jis privalo gauti atlyginimą. Tokiu būdu, galima skolą grąžinti nurašant atitinkamą dalį sumos nuo gaunamo atlyginimo, kuris pervedamas į skolininko banko sąskaitą. Jeigu jis nėra pervedamas, tuomet galima susisiekti su darbdaviu, kuriam turėtų būti įteikiamas raštas, pagal kurį jis privalo atitinkamą uždirbto atlyginimo dalį atiduoti dengiant skolą. Darbdavys privalo vykdyti tokį teisminį paliepimą, net jei skolininkas nesutinka su tokia sąlyga.

Turto areštas

Nebūtinai susidariusi skola gali būti grąžinta iš gaunamų arba esančių lėšų banko sąskaitoje. Dar vienas skolos išieškojimas gali vykti areštuojant turimą skolininko turtą arba gali turimą teisę į jį. Tokiu atveju, turtas pirmiausia turėtų būti įvertinamas, o vėliau skelbiamos varžytinės, pardavus turtą gautos lėšos skiriamos padengti daliai arba visai esamai skolai ir papildomos išlaidos, kurios susidarė vykdant teisminį procesą.

Skolos išieškojimas iš sutuoktinės arba sutuoktinio

Dar vienas variantas, kuriuo galima susigrąžinti skolą yra jos vykdymas iš sutuoktinio arba sutuoktinės turimų lėšų arba turto. Tai yra paskutinis variantas, jeigu pats skolininkas neturi lėšų savo banko sąskaitoje, niekur nedirba ir neturi jokio turto, kurį galima būtų parduoti varžytinėse. Tokiu atveju, visas toks pats procesas gali būti vykdomas jo bendrą ūkį vedančiam asmeniui. Antstoliai taip pat gali areštuoti sąskaitas arba turimą turtą, kuri gali būti parduodamas varžytinėse ir skola gali būti grąžinama. Toks teisminis sprendimas turi būti vykdomas, net jeigu sutuoktinis ar sutuoktinė su tokiu sprendimu nesutinka ir, pasak jų, apie jokias skolas nėra girdėję.