18 gegužės, 2024

Baletas dabar žengia į naują savo egzistencijos epochą. Šiame scenos meno žanre muzika, šokis ir pantomima susiejami į vientisą veiksmą. O šiuolaikiniame balete jau randami ir gimnastikos bei akrobatikos akcentai.

Kas balete atstoja draminius dialogus?

Balete vietoj draminių dialogų kalbama plastiškais judesiais, mimika ir dramatizuotais šokiais. Visomis šiomis priemonėmis baleto šokėjai ir šokėjos atkuria gyvenimiškus nutikimus, aistras ir jausmus, kurie aprašomi baleto librete. Tiesa, yra tokių baletų, kurie nenaudoja siužeto, o remiasi abstrakcijomis.

Kas dalyvauja baleto vaidinimo kūrime?

Baleto spektaklį atlieka šokėjai-aktoriai. Šio plastinio vaidinimo pastatyme dalyvauja libreto autorius, kompozitorius pagal konkretų libretą sukūręs muziką. Pastarasis nurodo bendrą šokių grandinės toną, o baletmeisteris sukuria šokių judesių formas. Spektaklio pastatyme yra labai svarbus ir dailininko darbas, kuris sukuria dekoracijas ir modeliuoja šokėjų kostiumus.

Pati baleto muzika yra pritaikyta šokio plastikai ir ritmikai, todėl visa judesių estetika ir prasmė žiūrovams yra suprantama. O šių dienų baletas sėkmingai jungia klasikinių ir dabartinių šokių technikas, to jungimo dėka gimsta laisvo stiliaus baletiniai šokiai.

Koks yra vienintelis prieš keliolika metų sukurtas baletas pagal britų grupės „Depeche Mode“ muziką?

Daugiau kaip prieš trylika metų buvo sukurtas kol kas vienintelis pasaulyje baletas „Kitas pasaulis“ pagal kultinės britų grupės „Depeche Mode“ muziką. Šis kūrinys buvo įkvėptas ne tik britų atlikėjų muzikos, bet ir japonų rašytojo Haruki Murakami romano „Negailestinga stebuklų šalis ir pasaulio galas“ siužeto.

Šio baleto režisierė ir baletmeisterė Marija Simona Šimulynaitė šokėjų trupę aprengė iki šiol neįprastais moderniais sceniniais kostiumais. Anot šio baleto žiūrovų, jie spektaklio metu patiria meditacinius išgyvenimus. Ir tai suprantama, tokia būsena užvaldo tada, kai tarsi matai šokant ne tik žmonių kūnus, bet ir jų sielas.