English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas – tai Europos Bendrijoje unikalus kodas, kurį ekonominių operacijų vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė arba paskirtoji institucija (institucijos). Lietuvos Respublikoje šį kodą suteikia muitinė.

EORI kodas naudojamas ekonominių operacijų vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vienoje valstybėje narėje suteiktas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl papildomai registruotis ir gauti EORI kodo nereikia.

Teisės aktai, reglamentuojantys EORI kodo suteikimą:

1) EORI kodo naudojimas buvo įteisintas 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 312/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2009 L 98, p. 3) 1 straipsnio 16 punktu ir 4k-4t straipsniais.

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 tekstas

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 694 „Dėl importuotojų ir eksportuotojų registro reorganizavimo į muitinės prievolininkų registrą ir muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, 79-2862).

Nuo 2011 m. liepos 1d. įsigalios nauja LR Vyriausybės nutarimo Nr. 694 redakcija, patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1468 (Žin., 2010, Nr. 123-6305).

3) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“

Sarbu. Informacija dėl Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų filialų ir atstovybių veiklos.

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Švedijoje pradedami taikyti teisės aktų pakeitimai, susiję su importo PVM sumokėjimu. Plačiau skaitykite čia.

EORI kodo suteikimo klausimais galima kreiptis šiais telefonais:

Muitinės departamento - (8 5) 236 2312; (8 5) 236 2387;

Vilniaus TM - (8 5) 235 6223; (8 5) 235 6226;

Kauno TM - (8 37) 304 271; (8 37) 304 275; (8 37) 304 277; 

Klaipėdos TM - (8 46) 390 082; (8 46) 390 109.

Informacija atnaujinta 2016-02-25